dinsdag 21 december 2010

Spoorweg-ongeluk

Een ontzettende paniek heerschte dezen morgen in de stad. Op den Beukeldijkschenweg moest den vorigen avond een ontzettend spoorwegongeluk hebben plaats gehad, dat door het gerucht in nog afgrijzelijker kleuren werd afgemaald, dan het zich werkelijk had voorgedaan. Er waren een groot aantal dooden en het getal ernstig gewonden zou een 30, ja een 50-tal bedragen hebben.
Al vroeg begaven wij ons dan hedenmorgen naar de plaats des onheils ten einde een inspectie in loco te houden en werkelijk was de eerste indruk, welken de aanblik van de verwoesting op ons maakte een zoodanige, dat wij niet twijfelden of het gerucht sprak waarheid. (…)
Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 4 oktober 1881
Wie durft er nog te beweren dat taal niet leuk is?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten